What's new

So sánh biểu hiện gen bằng Realtime PCR sử dụng kết quả định lượng tuyệt đối (absolute quantification)

Chào anh/chị và các bạn đồng nghiệp. Xin nhờ mọi người tư vấn giúp.
Hiện nay mình đang muốn so sánh biểu hiện của 1 gen X giữa vi khuẩn A với vi khuẩn B (cả 2 đều mang gen X) bằng kỹ thuật Realtime PCR sử dụng kết quả định lượng tuyệt đối - absolute quantification (không sử dụng Ralative quantification). Mình sử dụng Reference gene là B, C (có ở cả 2 vi khuẩn). Nhờ các a/c và các bạn chỉ dẫn cho cách tiến hành phân tích kết quả realtime PCR để đưa ra kết luận hoặc cho mình xin tài liệu hướng dẫn nếu có. Xin cảm ơn
 

Facebook

Top