What's new

Nature Review Molecular Cell thang 11

Sinh học phân tử luôn thu hút quan tâm của mọi người. Tờ Nature Review Molecular Cell Biology sẽ giúp bạn nhìn xem trong thời gian vừa qua có những bài báo nào đáng được gọi là đột phá. Thử vừa học vừa chơi với việc dịch một mẫu tin ngắn.
 

Similar threads

Facebook

Top