giúp bài đại số lớp 9 !!!!

saha_tp

Junior Member
mọi người giúp em mấy bài này dzới, thanks trước ^^:

1/ Cho 3 số x, y, z thỏa mãn xyz=2010 và x,y,z khác 0
tính 2010x + y + z
xy + 2010x+2010 yz + y + 2010 xz + z + 1
2/ CM rằng tổng 1+3+3^2+3^3+....+3^99 chia hết cho 40
2 số nguyện 2^n-1 và 2^n+1 (n>2) có đồng thời là 2 số nguyên tố không? Vì sao?
 
bài 1 đề như sau:
(2010 / xy+2010+2010) +(y / yz+y+2010) + (z / xz+z+1)
hj`, tại không bik đánh công thức, sr
 
bài 1>ghi lại đề hộbạn
bài 2> gộp từng nhóm 4 sốthì luôn xuất hiện (1+3+3^2+3^3)=40
có 100 sô =>25nhóm chia hết cho 4
bài 3>quá simple làko.cách đơn giản nhất khi cm là đưa ra dẫn chứng n=3 chẳng hạn,,người muốn khoa học hơn tí thì chứng mình cách khác,
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,715
Messages
71,609
Members
55,905
Latest member
prozhecartwf
Back
Top