What's new

Địa chỉ hòm thư của mục giới thiệu sách không chính xác

chào Ban quản trị
Mình mới thấy trong mục giới thiệu sách có mấy quyển liên quan đến ngành học của mình.
Mình mail về theo địa chỉ nhchsh@yahoo.com (mình copy paste hắn hoi) nhưng mà serve của Gmail đều báo về là địa chỉ hòm thư không chính xác.
Vậy không biết có phải do các bạn ghi nhầm địa chỉ hòm thư hay không?
 

Facebook

Top