Tác động rìa...

Lucky_boy

Senior Member
Cho em hỏi tại sao vùng giáp ranh giữa 2 quần xã lại có độ đa dạng sinh học cao hơn 2 quần xã đó?
 
Hiện tượng này người ta gọi là "hiệu ứng biên" và điều kiện là 2 quần xã sinh vật này phải sống trong 2 sinh cảnh có mức độ khác nhau tương đối rõ ràng: ví dụ ở vùng bờ hồ chẳng hạn (nơi giáp ranh giữa quần xã sinh vật trên cạn và thủy sinh vật), có cả các sinh vật dưới nước tập trung ở gần bờ kiếm ăn, các loài ở trên cạn cũng có thể ra gần bờ hồ sinh sống, uống nước ... do đó nơi này sẽ có mức độ da dạng LOÀI cao hơn cả quần xã sinh vật ở trên cạn hoặc dưới nước thuần túy.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top