What's new

Cho mình hỏi về cơ chế tác động của kháng thể đơn dòng!

Hiện tại mình có đồ án nghiên cứu về kháng thể đơn dòng! phần nhấn mạnh nhất là " cơ chế ". Vậy thầy cô và các bạn có nghiên cứu hoặc tài liệu ( tiếng việt hoặc tiếng anh cũng được ạ! ) về vấn đề này xin chỉ cho mình tên sách hoặc link tham khảo với ạ! mình xin cảm ơn!
 

Facebook

Top