What's new

Befriend trên diễn đàn có bị lỗi không?

Mấy hôm nay Gió tìm cách trở thành Befriend của một số thành viên khác trong diễn đàn nhưng không được. Xin hỏi hệ thống này có bị lỗi không bởi vì trước đó Gió đã thao tác đúng như vậy mà vẫn tốt? Thế mà sau vài lần thì không được, vậy là sao??:botay:
 

Facebook

Top