What's new

Sinh học phân tử

Tullyana

Member
mn ơi cho mình hỏi mấy câu này vs ạ:
1) Đưa ra các công cụ để làm tăng lượng Pr để dẫn đến thư ứng dụng.
2). Điều gì xảy ra nếu biến đổi ở 1 trong các thành phần tham gia điều hòa của gen trong OPeron Lac.
3) Vì sao 1 Thế hệ đb hấp dẫn hay đb lặn có lợi không được truyền cho đời sau?
4) Hãy gt tại sao 1 đb Trội có hại vâbx đc truyền cho đời sau.
Mình cảm ơn nhiều ạ ^-^
 

Facebook

Top