What's new

Xin ebook sinh học phân tử của tế bào, ai có giúp e với !!!!

s3111o19

Member
Cho e xin Ebook cuốc sinh học phân tử của tế bào tập 1, 2, 3.... lục sục trên mạng thì toàn link hỏng, link die, link virrus,... chảy máu mắt...
Nếu có bản tiếng việt thì tốt quá :)
 

Facebook

Top