Chu trình sinh tổng hợp của Artemisinin, em nhỏ cần giúp đỡ!

Shanenguyen

Junior Member
:cry:Em là sinh viên năm 1 của trường đại học quốc tế thuộc đại học quốc gia tp HCM khoa công nghệ sinh học, nay em có 1 vấn đề thắc mắc trong chu trình sinh tổng hợp của Artemisinin trong cây Artemisia annua L, mong các anh chị giúp đỡ em dùm:

Trong chu trình tổng hợp Artemisinin em muốn kiếm cái tiền chất ban đầu, mà chịu ảnh hưởng của hormoon sinh trưởng cytokinins hay Gibberellins, vì người ta đã tăng lượng 2 cái hormoon này để tăng sản lượng artemisinin khi được sản xuất ra, cụ thể là tăng đến 30%-70%.
Nhưng trong quá trình tìm kiếm em chỉ thu thập được chu trình lúc sau, trong chu trình này thì không thấy sự liên quan hay xuất hiện của 2 hormoon trên.
Dưới dây là chu trình em đã kiếm được: nhưng em cần những chất về trước nữa.

1.Farnesyl diphosphate (FDP) >>>
2.Amorpha-4,11-diene >>>
3.Artemisinic alcohol >>>
4.Artemisini aldehyde>>>
5.Dihydroartemisinic aldehyde >>>
6.Dihydroartemisinic acid >>>
7.Dihydroartemisinic acid hydroperoxide >>>
8.Artemisinin.

anh chị giúp em :cry:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top