What's new

Phần đại lượng thu được từ các phản ứng ôxy hóa thuộc chu trình này được tích lũy trong các phân tử nào?

yukohana

Member
Phần đại lượng thu được từ các phản ứng ôxy hóa thuộc chu trình này được tích lũy trong các phân tử nào? Năng lượng từ những phần tử đó được sử dụng để tổng hợp ATP như thế nào
 

Facebook

Top