What's new

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TẠO BÀO TỬ VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS

Em chào các anh chị
Hiện tại em đang nuôi cấy sinh khối vi khuẩn bacillus subtilis, em muốn tạo bào tử vi khuẩn này và lưu mẫu ở dạng dung dịch. Được biết, vi khuẩn này tạo bào tử, chuyển về trạng thái sống tiềm sinh sinh môi trường gặp bất lợi. Em muốn biết rõ hơn, chủ động tạo ra môi trường bất lợi để thu bào tử. Các anh chị giúp em nhé. Em cảm ơn ạ.
 

Facebook

Top