What's new

Chu trình Beta- OXH

Mọi người cho mình hỏi về tổng hợp acid béo, chất béo .
* Quá trình phân giải lipid . Quá trình Beta- OXH .
_ Đối với mạch C chẵn thì khi tham gia quá trình Beta- OXH , từ một axyl CoA ban đầu qua chu trình thì tạo thành Axyl- CoA ngắn hơn 2 C. Công thức tính ATP = (n/2 -1)*5 +6n-1
_ Đối với mạch C lẽ thì khi tham gia quá trình tạo thành Axyl CoA ngắn hơn 3 C, và tạo thành propinyl CoA . Chuyển hóa tiếp tục tạo thành Succinyl CoA và đi vào chu trình Crep để tạo ATP . Vậy công thức để xác định ATP là bao nhiêu?
_ MẠch C không no thì tương tự đi qua 3 vòng chu trình, ròi tiếp 5 vòng. Công thức tính ATP?
_Mạch C có nhánh thì lấy chất ISO Leucine làm ví dụ thì tổng hợp được bao nhiêu ATP? Cách tính toán?
Mình muốn hỏi thêm một chút :
Từ Acid béo vì thụ động nên cần phải có nhóm CoA-SH để kích hoạt , động thời ATP--> AMP+P-P . MÀ mình đọc sách Hóa sinh học của Trần THị Áng, chỉ có mạch C chẵn , k no khi chuyển hóa thì mới tốn ATP, còn mạch có nhánh thì k tốn. Lúc chuyển hóa nhóm amnine thành nhóm cetol, rồi từ Cetol loại CO2 và thêm CoA-SH để đi vào chu trình Beta- OXH thì k tốn ATP. Mọi người có thấy vô lý k?
 

Duyên Anh

Member
Acid béo được bẻ gãy mỗi lần 2 carbon tạo acetyl CoA và fatty acyl-CoA ngắn hơn (mất đi 2C). <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on">Chu</st1:place> trình cứ tiếp tục cho đến khi số nguyên tử carbon được biến đổi hoàn toàn thành acyl CoA. Mỗi vòng oxy hoá một NAD<SUP>+</SUP> tạo NADH và một FAD tạo FADH<SUB>2</SUB>.
Ví dụ một acid béo 16-carbon được bẻ gãy sẽ tạo nên 7 phân tử NADH, 7 FADH<SUB>2</SUB>, và 8 acetyl CoA.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Acetyl CoA sẽ đi vào chu trình Krebs để tiếp tục biến đổi hoàn toàn, đi qua chuỗi vận chuyển điện tử để tổng hợp ATP.<o:p></o:p>
Hiệu quả năng lượng là: 21 ATP (3x7 NADH) +14 ATP (2x7 FADH<SUB>2</SUB>) + 96 ATP từ acetyl CoA (8x12 biến đổi trong Krebs) = 131
1ATP được sử dụng ban đầu trong bào tương để hoạt hoá acid béo liên kết với coenzyme A tạo nên fatty acyl-CoA: 131-1= 130
 
Với C chẵn thì nếu áp dụng công thức tính ATP cũng sẽ có kết quar là 130 ATP. Nhưng mình muốn hỏi chút :
_ CoEnzyme NADH+H tạo ra từ đâu vậy? Trong quá trình chỉ tạo là CoEN FADH2 thôi mà?
_ Đối với C lẽ , C k no thì tính toán ntn?
 

Duyên Anh

Member
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=stryer.figgrp.3066
Đối với mạch C lẻ, thì thay vì bẻ gãy tận cùng đền acetyl CoA (2C), nó lại tạo propionyl CoA (3C)
Propionyl CoA chuyển thành Succinyl CoA để đi vào Krebs, có sử dụng 1 ATP (xem hình trên
Từ đó em có thể tính toán hiệu quả.

-Với mạch không no chẳng có gì thay đổi cả, quá trình oxy hóa diễn ra bình thường, chỉ khác ở chỗ:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?highlight=Steps,Require,Fatty%20Acids,Degradation,Certain,Additional&rid=stryer.section.3061
double bond between C-3 and C-4 prevents the formation of another double bond between C-2 and C-3. This impasse is resolved by a new reaction that shifts the position and configuration of the cis-Δ<SUP>3</SUP> double bond. An isomerase converts this double bond into a trans-Δ<SUP>2</SUP>double bond. The subsequent reactions are those of the saturated fatty acid oxidation pathway, in which the trans-Δ<SUP>2</SUP>-enoyl CoA is a regular substrate.

<CENTER>
ch22fu11.gif
</CENTER>không tốn ATP.

- C mạch nhánh mình chưa rõ thông tin
 

NTHuong

New member
cho em hỏi có ai có tài liệu về mối liên quan giữa sự trao đổi lipid và protein. mà có các phương trình rõ ràng lun nha. em cám ơn nhiều ạ!!
 

Facebook

Top