What's new

Nội tiết

lpgvon1

Member
Insulin có tác dụng thúc đẩy vận chuyển glucose vào hầu hết các loại tế bào cơ thể. Nếu tiêm thêm insulin vào cơ thể sẽ ảnh hưởng như thế nào đến não?
 

Facebook

Top