giúp em bài tập về hoán vị gen với ạ

anhtrucst

Junior Member
ở ruồi Drosophila, có một dòng đột biến mắt màu cam (gây ra do gen đột biến cm-) và bị liệt ở nhiệt độ cao (gây ra do gen shi-). Khi cho dòng này lai với dòng ruồi kiểu dại (mắt đỏ, không bị liệt) thuần chủng, thu được tất cả các con có các tính trạng kiểu dại. Khi cho các con cái (♀) F1 thu được lai với các con đực (♂) của dòng xuất phát (cm-shi-), thu được 100 cá thể lai có kiểu hình như sau:
Kiểu hình Số lượng
Mắt đỏ, không bị liệt ở nhiệt độ cao 42
Mắt màu cam, liệt ở nhiệt độ cao 39
Mắt màu cam, không bị liệt ở nhiệt độ cao 9
Mắt đỏ, liệt ở nhiệt độ cao 10
xác định khoảng cách giữa hai gen cm và shi
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,718
Messages
71,612
Members
55,906
Latest member
dagacpc4
Back
Top