What's new

Bài tập ve giảm phân. Giúp mình với!!!

duong2981

Member
Giảm phân :
Kì đầu 1 : 8 kép
kì giữa 1 :8 kép
kì sau 1 :8 kép
kì cuối 1 :4 kép
kì đầu 2 4 kép
kì giữa 2 :4 kép
kì sau 2 :8 đơn
kì cuối 2 :4 đơn
 

Facebook

Top