M
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • thành phần cấu tạo nào của tế bào thực vật đóng vai trò chính trong quá trình thẩm thấu
    thành phần cấu tạo nào của tế bào thực vật đóng vai trò chính trong quá trình thẩm thấu
    mọi người ơi cho minh hỏi:vì sao thành phần các nguyên tố hóa học trong tế bào về cơ bản lại giống nhau
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top