What's new

Đột biến gen

Xin chào mọi người . Em muốn hỏi là khi 5BU tác dụng vào gen và Gen nhân đôi 1 số lần. Kết thúc n lần nhân đôi ta sẽ thu được các gen bình thường, các gen bị đột biến và gen tiền đột biến. Vậy gen tiền đột biến có phải là gen không bị đôt biến không ak E xin cảm ơn.
 
gen tiền đột biến là gen tồn tại trước khi đột biến xảy ra !
còn gen bình thường trong trường hợp này là gen tiền đột biến + gen đc tái bản ra từ gen tiền đột biến
 

Facebook

Top