What's new

Tỉ lệ loại tinh trùng mang tất cả nst có nguồn gốc từ bố

Mạnh1

New member
Ở 1 loài động vật có bộ nst 2n=8(mỗi cặp nst có 1 chiếc từ bố,1 chiếc từ mẹ). Nếu trong quá trình giảm phân tạo tinh trùng có 32% tế bào xảy ra trao đổi chéo 1 điểm ở cặp số 1, có 40% tế bào xảy ra trao đổi chéo 1 điểm ở cặp số 3, cặp số 2 và 4 không có trao đổi chéo thì theo lí thuyết, loại tinh trùng mang tất cả các nst có nguồn gốc từ bố có tỉ lệ?
 

Facebook

Top