Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1

shyunie

Junior Member
Cho phép lai
1) P: AAaa (cao) x AAaa (cao)
2) P: AAaa (cao) x aaaa (thấp)
Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1 của 2 phép lai trên
Biết alen A quy định cây cao trội hoàn toàn với alen a cây thấp
 
PL 1: 2 bên sẽ cho cùng tỉ lệ giao tử là 1/6 AA : 4/6 Aa : 1/6 aa
=> TLKH ở F1 là 35 cao: 1 thấp
PL 2: cây cao cho 1/6 AA : 4/6 Aa : 1/6 aa còn cây thấp cho 1 aa
=> TLKH ở F1 là 5 cao : 1 thấp
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,277
Messages
72,179
Members
56,120
Latest member
mdsudaipurr
Back
Top