What's new

co nguyên sinh

nhokbaby_2001

New member
1.Tại sao không nên dùng dung dịch ưu trương có nồng độ quá cao?
2. Hiện tượng co nguyên sinh có xảy ra ở tế bào động vật không?Tại sao?
 
Cho mình hỏi các chất ko cần thiết với tế bào có qua được màng và gây hiện tượng co nguyên sinh ko?
 

Similar threads

Facebook

Top