Sinh học 11,Tiến Hóa?, Dẫn truyền Xung Thần Kinh trong người???

tranwild

Junior Member
Tại sao tất cả dây thần kinh KHÔNG có bao myelin vẫn tồn tại mặc dù nếu dây thần kinh có bao myelin thì sẽ truyền xung thần kinh nhanh hơn?:please:
 
Last edited:
<p>
Tại sao tất cả dây thần kinh KHÔNG có bao myelin vẫn tồn tại mặc dù nếu dây thần kinh có bao myelin thì sẽ truyền xung thần kinh nhanh hơn?<img src="images/smilies/icon_please.gif" border="0" alt="" title="Please" smilieid="47" class="inlineimg" />
</p> <p> </p> Quan trọng là phải đẹp trai.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,714
Messages
71,608
Members
55,898
Latest member
lythuytinhoceannet
Back
Top