What's new

Sinh học 11,Tiến Hóa?, Dẫn truyền Xung Thần Kinh trong người???

tranwild

Member
Tại sao tất cả dây thần kinh KHÔNG có bao myelin vẫn tồn tại mặc dù nếu dây thần kinh có bao myelin thì sẽ truyền xung thần kinh nhanh hơn?:please:
 
Last edited:

butuni16

New member
<p>
Tại sao tất cả dây thần kinh KHÔNG có bao myelin vẫn tồn tại mặc dù nếu dây thần kinh có bao myelin thì sẽ truyền xung thần kinh nhanh hơn?<img src="images/smilies/icon_please.gif" border="0" alt="" title="Please" smilieid="47" class="inlineimg" />
</p> <p> </p> Quan trọng là phải đẹp trai.
 

Facebook

Top