What's new

Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp để làm giảng viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội bằng ngân sách Nhà nước năm 2010

Thông tin về 40 suất học bổng đi học tại Pháp với 155 đề tài NCS:

http://vied.vn/Themes/viedvn/Common...tid=52&iid=3336&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Bên cạnh đó, đề tài số 12 có liên quan trực tiếp đến Lâm (labo bên Pháp và labo tại ĐHBK HN), nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin hay có nguyện vọng nộp hồ sơ có thể liên lạc trực tiếp với Lâm để có được sự trợ giúp.
 

Facebook

Top