What's new

Thành phần hóa học của tế bào

phospholipid nhé bạn
cấu tạo của phospholipid gồm 1 glycerol liên kết với 2 acid béo, vị trí thứ 3 liên kết với 1 nhóm phosphate tích điện âm
không có monomer nên không được tính là polymer
 

Similar threads

Facebook

Top