Thành phần hóa học của tế bào.

vi mang te bao duoc cau tao chu yeu tu cac hop chat cua cacbohidrat, ma nhung hop chat ay lai la do nhung nguyen to c,h,o,n hop thanh.
:buonchuyen:

tế bào đâu phải chỉ cấu tạo từ mỗi màng!
và tại sao bạn cho rằng màng tế bào cấu tạo chủ yếu từ carbohydrate ?.
:spam:
 
màng tế bào chủ yếu là lipid chứ (@_@) và Protein nữa. Cacbohidrat chỉ là 1 phần thui.
 
C : có mặt trong tất cả các chất hữu cơ
H, O: chất hữu cơ và nước
N: protein
:-??
 
vật chất di truyền ADN,ARN cấu tạo từ đường 5 C(C,H,O) chủ yếu; bazo nito (cái này cũng chứa rất nhiều O,C,N,H) nữa ngoài ra thêm nhóm phosphate....vật chất di truyền tạo ra những sản phẩm cấu trúc khác cho tế bào:protein,aa,...tế bào còn có thêm những thành phần như lipid hay cacbohydrate.Túm lại chứa nhiều là vì thế.shpt thì chỉ cần hiểu vậy là được rồi.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top