Bài tập về Tương tác gen

Pd1209

Junior Member
Ở gà tính trạng màu lông do 2 cặp gen không alen W,w và B,b nằm trên 2 cặp NST đồng dạng khác nhau chi phối. Gen B quy định lông nâu, gen b quy định lông trắng, gen W át chế gen B không cho gen B biểu hiện, gen lặn w không át chế khả năng của gen B
1. Lai giữa các gà lông trắng, thế hệ sau thu được 968 gà lông trắng và 321 gà lông nâu. Các gà lông trắng thế hệ bố mẹ sẽ có kiểu gen như thế nào?
A. WwBB x WwBb
B. WwBb X wwBb
C. Wwbb x wwBb
D. WWBb x WwBb
2. Khi lai giữa gà trống lông nâu với gà mái lông trắng đã thu được tỉ lệ 5 0%lông trắng:50%lông nâu. Xác định kiểu gen của các gà bố mẹ
A. đực wwBb x cái wwbb
B. đực wwBb x cái WwBB
C. đực wwBB x cái WwBb
D. Tất cả đều đúng
3. Lai giữa các gà lông trắng thế hệ sau thu được kết quả 1436 gà lông trắng, 207 gà lông nâu. Các gà lông trắng đem lai có KG là?
A. WwBb x WwBb
B. WwBb x Wwbb
C. wwbb x WwBb
D. WwBb x wwBb
4.Các gà đem lai phải có kiểu gen như thế nào để ngay thế hệ sau có được tỉ lệ phân tính 3 lông nâu:1 lông trắng?
A. Wwbb x wwBB
B. WwBb x wwbb
C. wwBb x wwBb
D. Wwbb x WwBb

Đáp án các câu trên lần lượt là A,D,B,C. Nhưng mình không biết phải làm thế nào cả. Mong ai đó có thể giảng cho mình bài này :)
 
Last edited:
Câu 1: Tỉ lệ kiểu hình là 3 trắng: 1 nâu lần lượt là 1/4 wwB- và 3/4 (W-bb, 2W-B-, wwbb) => phép lai phù hợp là P: WwBb x WwBB
Câu 2: Tỉ lệ 1:1 ta có: A: ww.(Bb-bb). B&C (Ww-ww).(BB-Bb) => D đúng.
 
Last edited:
Câu 3: Tỉ lệ 7:1 => 8 tổ hợp -> 4.2-> loại A&C. Ở đây tỉ lệ gà lông trắng nhiều hơn nên 4 phải là của Ww x Ww ->B đúng.
Câu 4: 3 Ra liền tỉ lệ lông nâu : 1 lông trắng -> ww.(BB - 2Bb - bb) -> C đúng
 
Last edited:

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top