What's new

Consixin không có tác dụng với cây nào?

quynhanh11298

New member
Trong chọn giống thực vật, dùng consixin để tăng năng suất và chất lượng cây trồng sẽ không có tác dụng với loài nào sau đây?
A. Khoai tây
B. Mía
C. Bắp cải
D. Ngô
 

Facebook

Top