bài tập về consixin

UchihaLysin

Junior Member
Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có KG aaBb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng Consixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hòan chỉnh. Các cây này có KG là:
A. Abbb; aaab
B. aabb; aBBb
C. aabb; aaBB
D. aabb; aaBb
P/s: Em mới học nên nhờ các a/c giải thích giùm :cry:
 
Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có KG aaBb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng Consixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hòan chỉnh. Các cây này có KG là:
A. Abbb; aaab
B. aabb; aBBb
C. aabb; aaBB
D. aabb; aaBb
P/s: Em mới học nên nhờ các a/c giải thích giùm :cry:
Cây aaBb thì cho hạt phấn aB và ab, gây lưỡng bội hóa từng loại thì tạo aaBB và aabb
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,652
Messages
71,557
Members
56,296
Latest member
mu88yoga
Back
Top