What's new

bài tập về consixin

UchihaLysin

New member
Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có KG aaBb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng Consixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hòan chỉnh. Các cây này có KG là:
A. Abbb; aaab
B. aabb; aBBb
C. aabb; aaBB
D. aabb; aaBb
P/s: Em mới học nên nhờ các a/c giải thích giùm :cry:
 

pdn

Pham Duy Nghia
Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có KG aaBb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng Consixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hòan chỉnh. Các cây này có KG là:
A. Abbb; aaab
B. aabb; aBBb
C. aabb; aaBB
D. aabb; aaBb
P/s: Em mới học nên nhờ các a/c giải thích giùm :cry:
Cây aaBb thì cho hạt phấn aB và ab, gây lưỡng bội hóa từng loại thì tạo aaBB và aabb
 

Similar threads

Facebook

Top