What's new

Di truyền học 12

Kid1198

Member
Các bạn giải thích hộ mình tại sao trong bài ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen người ta nói rằng bố mẹ truyền cho con kiểu gen. Nhưng bài ôn tập chương người ta lại nói rằng bố mẹ truyền cho con trọn vẹn là alen mặc dù có đáp án là kiểu gen.
 

Similar threads

Facebook

Top