What's new

Bài tập di truyền học

hoatroi98

New member
Các bạn cho mình hỏi tại sao khi thể 3 phân li lại tạo thành giao tử n+1 và n
Ví dụ 1 NST gồn 2 alen A a thể ba của chúng là AAa vậy khi phân li giao tử của chúng phải là n+1 với Aa còn AA thì chỉ có khi đột biến và n-1 với a; A(khi có đột biến) như thế này liệu có đúng
mong các bạn giúp đỡ
 

Facebook

Top