What's new

Khi hổ báo gặp trẻ trâu đúng nghĩa

veo1990vn

Member
Cuộc chiến giữa trâu rừng và sư tử:

Sư tử vốn thường xuyên săn đuổi những con trâu rừng đơn độc. Nhưng khi trâu rừng có cả đàn, chúng cũng quay lại tấn công đến chết những con sư tử con mà sư tử mẹ cũng đành bất lực.
Video chi tiết:
https://www.youtube.com/watch?v=qxuomWBL2PQ
:twisted:
 

Facebook

Top