What's new

bộ NST của các loài sinh vật

danhtien2015

New member
mình mong Mod hoặc anh em trong DD ai biết cung cấp cho mình số liệu về bộ NST 2n của các loài sinh vật , càng nhiều loài càng tốt,vì trên google mình tìm thấy ko nhiều , trong khi đó mình cần rất nhiều loài . chân thành cảm ơn
 

cafenhe

Member
Đay nha bạn
Động vật Sửa đổi
Bộ nhiễm sắc thể của người là 2n=46 (n=23). (tam nhiễm 2n+1)
Bộ nhiễm sắc thể của tinh tinh là 2n=48 (n=24).
Bộ nhiễm sắc thể của gà là 2n=78 (n=39).
Bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm là 2n=8 (n=4).
Bộ nhiễm sắc thể của cá chép là 2n=100 (n=50) [1].
Bộ nhiễm sắc thể của ruồi nhà là 2n=12 (n=6).
Bộ nhiễm sắc thể của Trâu đầm là 2n=48 (n=24).
Bộ nhiễm sắc thể của Khỉ là 2n=42 (n=21).
Bộ nhiễm sắc thể của Chó là 2n=72 (n=36).
Bộ nhiễm sắc thể của Lợn là 2n=38 (n=19).
Bộ nhiễm sắc thể của Mèo là 2n=38 (n=19).
Bộ nhiễm sắc thể của Thỏ là 2n=44 (n=22).
Bộ nhiễm sắc thể của Ngựa là 2n=64 (n=32).
Bộ nhiễm sắc thể của Lừa là 2n=62 (n=31)
Bộ nhiễm sắc thể của Chuột cống là 2n=44 (n=22).
Bộ nhiễm sắc thể của Chuột nhắt là 2n=40 (n=20).
Bộ nhiễm sắc thể của Cá sấu là 2n=48 (n=24).
Bộ nhiễm sắc thể của ếch là 2n=26 (n=13)
Bộ nhiễm sắc thể của Đỉa là 2n=16 (n=8)
Bộ nhiễm sắc thể của Giun tròn là 2n=11(đực) 2n = 12 giun cái (n=6).
Bộ nhiễm sắc thể của Thủy tức là 2n=32 (n=16).
Thực vật Sửa đổi
Bộ nhiễm sắc thể của cà chua là 2n=24 (n=12).
Bộ nhiễm sắc thể của đậu Hà Lan là 2n=14 (n=7).
Bộ nhiễm sắc thể của ngô là 2n=20 (n=10).
Bộ nhiễm sắc thể của lúa nước là 2n=24 (n=12).
Bộ nhiễm sắc thể của cải bắp là 2n=18 (n=9).
Bộ nhiễm sắc thể của thuốc lá là 2n=48 (n=24).
Bộ nhiễm sắc thể của dâu tằm là 2n=56 (n=28).
Bộ nhiễm sắc thể của khoai tây là 2n=48 (n=24).
Bộ nhiễm sắc thể của Hành là 2n=16 (n=8).
Bộ nhiễm sắc thể của Lúa mì mềm là 2n=48 (n=24).
Bộ nhiễm sắc thể của Tảo lục là 2n=20 (n=10).
Bộ nhiễm sắc thể của nấm men là 2n=36 (n=18).
 

Facebook

Top