Bài tập xác định bộ NST của loài

Ở vùng sinh sản trong tuyến sinh dục của một cá thể có 5 tế bào sinh dục sơ khai phân bào nguyên phân liên tiếp nhiều đợt đã đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương để tạo ra 1240 NST đơn, các tế bào con sinh ra đều được phát triển tiếp theo và giảm phan hình thành giao tử đã đòi hỏi môi trường cung cấp thêm 1280 NST đơn. Các giao tử tạo ra được thụ tinh với hiệu suất thụ tinh là 10% đế tạo ra 64 hợp tử.
a) Xác định bộ NST của loài.
b) Xác định giới tính của cá thể đó.

phần này mình k hỉu đề cho lắm các bác giải giùm:cry:
 
Ở vùng sinh sản trong tuyến sinh dục của một cá thể có 5 tế bào sinh dục sơ khai phân bào nguyên phân liên tiếp nhiều đợt đã đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương để tạo ra 1240 NST đơn, các tế bào con sinh ra đều được phát triển tiếp theo và giảm phan hình thành giao tử đã đòi hỏi môi trường cung cấp thêm 1280 NST đơn. Các giao tử tạo ra được thụ tinh với hiệu suất thụ tinh là 10% đế tạo ra 64 hợp tử.
a) Xác định bộ NST của loài.
b) Xác định giới tính của cá thể đó.

phần này mình k hỉu đề cho lắm các bác giải giùm:cry:
a,Quá trình thụ tinh tạo ra được 64 hợp tử với hiệu suất 10%=>có 640 giao tử=>có 160 tế bào tham gia giảm phân tạo giao tử,môi trường nội bào cung cấp 1280 NST đơn cho quá trình giảm phân
=>bộ NST 2n của loài là 2n=1280 :160=8
b,Do hiệu suất thụ tinh chỉ có 10% nên đây là các tế bào sinh tinh hay ở đây là cá thể đực.
 
Ở vùng sinh sản trong tuyến sinh dục của một cá thể có 5 tế bào sinh dục sơ khai phân bào nguyên phân liên tiếp nhiều đợt đã đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương để tạo ra 1240 NST đơn, các tế bào con sinh ra đều được phát triển tiếp theo và giảm phan hình thành giao tử đã đòi hỏi môi trường cung cấp thêm 1280 NST đơn. Các giao tử tạo ra được thụ tinh với hiệu suất thụ tinh là 10% đế tạo ra 64 hợp tử.
a) Xác định bộ NST của loài.
b) Xác định giới tính của cá thể đó.

phần này mình k hỉu đề cho lắm các bác giải giùm:cry:
Theo mình giải như thế này.
a) Gọi k là số lần nguyên phân.
Ta có:
5.2n.[(2^k) -1] = 1240 (1)
5.(2^k).2n = 1280 (2)
Lấy (2) trừ (1) ta được: 2n= 8.
Ta cũng suy ra được 2^k = 32
b) H = 10%.
Số hợp tử = 64 => Số giao tử tạo ra = 640
Mà số tế bào sinh giao tử tạo ra sau nguyên phân là : 5.2^k = 160
=> số giao tử mà mỗi tế bào sinh giao tử tạo ra là 640 : 160 = 4
=> Cá thể đực.
 
Tai sao:
5.2n.[(2^k) -1] = 1240
5.(2^k).2n = 1280
Em ko hieu? Giai thich dum nha.:cry:(y):???:
Khi tế bào trải qua k lần nguyên phân thì sẽ tạo ra 2^k tế bào con
Tế bào mẹ có bộ NST lưỡng bội 2n =>tổng số NST đơn của tất cả các tb con sinh ra là 2nx(2^k) =>tổng số NST mà mtnb cung cấp cho quá trình nguyên phân là 2nx2^k-2n= 2n[(2^k)-1] (NST)
 
Tai sao:
5.2n.[(2^k) -1] = 1240
5.(2^k).2n = 1280
Em ko hieu? Giai thich dum nha.:cry:(y):???:
5 tế bào sinh dục sơ khai phân bào nguyên phân liên tiếp nhiều đợt đã đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương để tạo ra 1240 NST đơn
5.2n.[(2^k) -1] = 1240


Các tế bào con sinh ra (5.(2^k) tế bào sau nguyên phân k lần) đều được phát triển tiếp theo và giảm phan hình thành giao tử đã đòi hỏi môi trường cung cấp thêm 1280 NST đơn.
5.(2^k).2n = 1280

(Công thức cả em à)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,368
Messages
72,272
Members
56,168
Latest member
5jilicomph
Back
Top