Bài tập xác suất hay

Mencius

Junior Member
Mình có 1 số bài tập xác suất hay tuy nhiên vẫn có 1 số vấn đề rất cần tham khảo ý kiến của các bạn trên Diễn đàn Sinh học. Hy vọng mọi người giúp đỡ thêm, mình rất cám ơn :D
Bài 1:
Nghiên cứu về một bệnh X hiếm gặp các nhà khoa học phát hiện 1 trường hợp sau đây :
Một cặp vợ chồng đều bình thường, trong đó người chồng có bố mẹ đều bình thường và em gái bị bệnh X, người vợ có bố bình thường và mẹ lẫn em trai đều bị bệnh X. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh ra 2 người con , 1 gái , 1 trai và đều không bị bệnh X là ?
( Bài này thầy mình cho nhưng đáp án mở thảo luận thôi nên có gì mọi người xem giúp :hum: )
Bài 2:
Bệnh bạch tạng do gen lặn trên NST thường quy định, bệnh mù màu đỏ lục do gen lặn nằm trên NST X quy định. Một cặp vợ chồng đều không bị 2 bệnh này , người vợ có ông ngoại bị bệnh mù màu , có mẹ bị bệnh bạch tạng.Người chồng có ông nội và mẹ đều bị bệnh bạch tạng. Những người khác trong hai dòng họ đều không bị hai bệnh nói trên.
a) Cặp vợ chồng này dự định sinh 2 người con, xác suất để cả 2 người con đều bị cả 2 bệnh nói trên là:
A.1/32 B.1/512 C.189/512 D.1/1024
b) Nếu vợ chồng này chỉ dự định sinh 1 người con thì xác suất đứa con này không mang gen bệnh là bao nhiêu ? ( Cậu hỏi mở luôn)
 
Mình có 1 số bài tập xác suất hay tuy nhiên vẫn có 1 số vấn đề rất cần tham khảo ý kiến của các bạn trên Diễn đàn Sinh học. Hy vọng mọi người giúp đỡ thêm, mình rất cám ơn :D
Bài 1:
Nghiên cứu về một bệnh X hiếm gặp các nhà khoa học phát hiện 1 trường hợp sau đây :
Một cặp vợ chồng đều bình thường, trong đó người chồng có bố mẹ đều bình thường và em gái bị bệnh X, người vợ có bố bình thường và mẹ lẫn em trai đều bị bệnh X. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh ra 2 người con , 1 gái , 1 trai và đều không bị bệnh X là ?
( Bài này thầy mình cho nhưng đáp án mở thảo luận thôi nên có gì mọi người xem giúp :hum: )

Mình làm thế này:
Tìm được KG của mẹ là Aa, còn bố là (1/3AA:2/3Aa)
XS sinh được 2 người con gồm 1 trai và 1 gái đều không bị bệnh = XS sinh 1 trai, 1 con gái x với XS hai con bình thường = 2 x 1/2 x 1/2 x (1 - 2/3 x 1/4 x 1/4 - 2 x 2/3 x 3/4 x 1/4) =17/48
 
Bài 2:
Bệnh bạch tạng do gen lặn trên NST thường quy định, bệnh mù màu đỏ lục do gen lặn nằm trên NST X quy định. Một cặp vợ chồng đều không bị 2 bệnh này , người vợ có ông ngoại bị bệnh mù màu , có mẹ bị bệnh bạch tạng.Người chồng có ông nội và mẹ đều bị bệnh bạch tạng. Những người khác trong hai dòng họ đều không bị hai bệnh nói trên.
a) Cặp vợ chồng này dự định sinh 2 người con, xác suất để cả 2 người con đều bị cả 2 bệnh nói trên là:
A.1/32 B.1/512 C.189/512 D.1/1024
b) Nếu vợ chồng này chỉ dự định sinh 1 người con thì xác suất đứa con này không mang gen bệnh là bao nhiêu ? ( Cậu hỏi mở luôn)

a/ KG của người vợ Aa (XAXA:XAXa)
KG của người chồng: Aa XAY
XS sinh hai con đều mắc cả hai bệnh trên là: 1/4 x 1/4 x 1/2 x 1/4 x 1/4 = 1/512 => B

b/XS sinh 1 con không mang gen bệnh là: 1/4x (1-1/2 x 1/2) =3/16
 
Ở một quần thể chim, A qui định đuôi dài trội hoàn toàn so với a qui định đuôi ngắn, B qui định lông đen trội hoàn toàn so với b qui định lông trắng, D qui định mỏ dài trội hoàn toàn so với d qui định mỏ ngắn. Các gen phân li độc lập và nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Cho các cá thể chim trong quần thể ngẫu phối với nhau thu F1, trong đó có 3,9964% con đuôi dài, lông đen, mỏ ngắn : 8,9964% con đuôi dài, lông trắng, mỏ dài : 0,9964% con đuôi ngắn, lông đen, mỏ dài : 0,0036% con đuôi ngắn, lông trắng, mỏ ngắn. Tỉ lệ các cá thể có kiểu gen dị hợp cả ba cặp ở F1 là?
 
Ở một quần thể chim, A qui định đuôi dài trội hoàn toàn so với a qui định đuôi ngắn, B qui định lông đen trội hoàn toàn so với b qui định lông trắng, D qui định mỏ dài trội hoàn toàn so với d qui định mỏ ngắn. Các gen phân li độc lập và nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Cho các cá thể chim trong quần thể ngẫu phối với nhau thu F1, trong đó có 3,9964% con đuôi dài, lông đen, mỏ ngắn : 8,9964% con đuôi dài, lông trắng, mỏ dài : 0,9964% con đuôi ngắn, lông đen, mỏ dài : 0,0036% con đuôi ngắn, lông trắng, mỏ ngắn. Tỉ lệ các cá thể có kiểu gen dị hợp cả ba cặp ở F1 là?

Mình làm thế này bạn tham khảo xem đúng không ha:
Gọi tần số alen
A:p1 a:q1 p1+q1=1
B:p2 b:q2 p2+q2=1
D:p3 d:q3 p3+q3=1
Do quần thể ngẫu phối sau 1 thế hệ sẽ đạt cân bằng nên ta có ứng với mỗi gen ta có
(p1+q1)^2=1,…..
Xs để chim F1 đuôi dài là: p1^2+2p1q1; xs để chim F1 đuôi ngắn là: q1^2
Tương tự các kh khác.
Theo đề ra ta có:
q1^2 q2^2 q3^2=0.000036
(p1^2+2p1q1)( p2^2 +2p2q2) q3^2=0.039964
(p1^2+2p1q1)( p3^2 +2p3q3) q2^2=0.089964
(p3^2+2p3q3)( p2^2 +2p2q2) q1^2=0.0009964
Giải ra : q1=0.05611317213; q2=0.4710678643; q3=0.2269880279
=> tỉ lệ các cá thể có kg di hợp cả 3 kg trên là:2p1q1*2p2q2*2p3q3=0.1852453592.
:???:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,849
Messages
71,754
Members
56,344
Latest member
sodo66ch
Back
Top