Bài tập về tổ hợp và xác suất!

nguyenminhduc

Senior Member
Mọi người làm kĩ giúp em mấy câu này nha(y)

1) Cho sơ đồ lai Aa(BD)/(bd) X aa(BD)/(bd) ở F1 có số tổ hợp tối đa mang 3 alen lặn là:
A.10
B.20
C.30
D.40
2) Cho sơ đồ lai (Ab)/(aB)Dd(Hm)/(hM)Kk x (Ab)/(aB)dd(Hm)/(hM)kk ở F1 số tổ hợp tối đa đồng hợp về 2 cặp gen là:
A.15
B.104
C.30
D.45
3) Cho sơ đồ lai (Ad)/(aD)Bbee x (Ad)/(aD)bbEe ở F1 số tổ hợp tối đa mang 2 cặp gen dị hợp là:
A.8
B.10
C.13
D.12
4) Nếu xét trên 1 cặp NST thường có 2 lôcut gen, mỗi lôcut có 3 alen. Trên NST XX xét 2 lôcut gen, mỗi lôcut có 3 alen và nằm ở đoạn không tương đồng với NST Y thì số loại sơ đồ lai có thể thiết lập là:
A.5786
B.57868
C.578680
D.57868020
5) 1 quần thể động vật ở trạng thái cân bằng di truyền. Tính riêng ở giới cái tỉ lệ con lông đen kiểu hình trội là 60%, tỉ lệ con lông trắng kiểu hình lặn là 40%. Ở giới đực tỉ lệ con lông trắng là 16%. Chọn trong quần thể 1 cặp bố mẹ lông đen cho giao phối với nhau. Xác suất cặp bố mẹ này sinh được con đực lông đen là:
A.0,35
B.0,7
C.0,9
D.0,5
 
ai làm giúp em mấy bài trên với!!!!

Mình làm đk câu 1 giống đ/a của bạn thôi. Đ/a câu 1 là 10
Câu 2 đk 68
Câu 3 đk 14
Câu 4 đk 270*135=36450
Câu 5 mình chịu thôi. Không thể phân tích nổi kg thế nào chi phối màu lông.
Bạn tham khaỏ nhé. Có gì thảo luân tiếp.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,658
Messages
71,552
Members
55,871
Latest member
bordbetvip
Back
Top