What's new

sinh 12

táo

Member
1. Gà mào hình hạt đào lai vs gà mào hình lá thu đc 100% gà mào hình hạt đào. tiếp tục cho gà mào hình hạt đào giao phối vs nhau đc 270 mào loại hạt đào, 91 gà mào hoa hồng, 89 mào hạt đậu, 31 gà mào hình lá. Xđ quy luạt di truyền. Nếu cho gà mào hình hạt đào có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen giao phối vs gà mào hình lá thì kiểu gen như thế nào?
2. theo dõi sự di truyền màu sắc ở 1 loài cây. Phép lai 1: 4 đỏ 3 vàng 1 xanh. Phép lai 2: lai phân tích 1 dạng bố mẹ ở phép lai trên thu được 2 đỏ 1 vàng 1 xanh. Xđ quy luật di truyền và viết sơ đồ lai?
 

Similar threads

Facebook

Top