Bài tập về ADN

hoatroi98

Junior Member
Bạn xem bài này mình làm đúng không
đề bài ở một sinh vật nhân sơ 1 gen tự sao cần môt trường nội bào cung cấp 9000 nu tự do trong đó có 2700 nu loại A.Mạch mang mã gốc của gen X chiếm 15% so với nu của mạch. Phân tử mARN sinh ra từ gen đó có 20% A
Tính chiều dài và số lượng từng loại nu của gen
Tính số lượng từng loại nu của mARN
Trong quá trình dịch mã có 3 riboxom cùng trượt trên 1 phân tử mARN trên. Tính số nu của bộ ba đối mã của các phân tử tARN. Giả thiết riboxom trượt qua 1 lần bộ ba kết thức mARN UAA và phân tử protein hoàn chỉnh có số aa nằm trong giới hạn 298 đến 498 aa. Mỗi phân tử protein hoàn chỉnh là một chuỗi polipeptit hoàn chỉnh
Bài làm:
Có do gen nhân đôi 1 lần
N=9000nu => A=T=2700
G=X=1800
L=(N x 3.4)/2
Có X=(N x 15)/200 => rG=
rX=
rA=(20 x 4500)/100 => rx=
Có gọi tổng số gen của mARN trưởng thành Là rNx
=>số nu của gen là Nx/2
=>Do số aa thuộc đoạn 298 đến 498 nên biện luận ta tìm ra rNx là 1500 nu
Do rNx trưởng thành bằng 1/3 mARN
=> A trưởng thành = 300
U = 600
G =225
X =375
A đối mã = 600-1
U =300-2
G = 225
X =375
Mong các bạn kiểm tra hộ mình mình làm hơi tắt
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,544
Members
55,781
Latest member
vsportsid
Back
Top