What's new

bài tập về sinh thái

khoailangnuong

New member
Một loài sâu xám hại ngô có điểm chết dưới là 9,6 oC điểm chết trên là 42 oC. Thời gian sống của sâu là 43 ngày.Trong môi trường sống có nhiệt độ trung bình 26 oC thì số lứa sâu trung bình trong 1 năm là bao nhiêu ?
 

Similar threads

Facebook

Top