What's new

tách chiết DNA từ máu

trong tách chiết DNA từ gan động vật có sử dụng dung dịch TNM và TNE ? có ai biết tác dụng của hai chất này là gì ko chỉ em với:xinkieu:
 
Last edited:

Facebook

Top