What's new

Xin trợ giúp về tách chiết, tinh sạch DNA bằng hạt vi từ

CanhPSHP

New member
Cao nhân nào cho có thể tư vấn hoặc cho mình xin tài liệu về tách chiết, tinh sạch DNA bằng hạt vi từ được không

Mình đang mắc về quy trình thực hiện quá
 

Facebook

Top