What's new

Cấu trúc của tế bào vi tảo

như đã đề cập ở trên, hiện em đang cần nghiên cứu về tế bào của vi tảo vậy nên có anh/chị nào biết về vấn đề này giúp em với ạ. Thành phần cụ thể của thành tế bào của tảo là gì?... và các vấn đề khác
 

Facebook

Top