Cho em hỏi một đột biến điểm xảy ra làm cho alen A bị đột biến thành alen a, trong đó chuỗi mARN của alen a bị thay đổi cấu trúc ở một bộ 3

Dương Anh

Junior Member
Tại sao đột biến điểm xảy ra axit amin Ala đc thay bằng aa Thr thì lại là thay nu G bằng nu A ạ?
 
Gọi O có thể là U, X, A, G bất kì
Chúng ta có codon mã hoá cho
- aa Ala: GXO
- aa Thr: AXO
Vậy nên thay G trong Ala bằng A ta sẽ có Thr bạn nhé ^^
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,650
Messages
71,544
Members
55,857
Latest member
pdfbamabook22
Back
Top