What's new

Phản ứng khử xanh methylen của glucose

Mọi người cho mình hỏi là tại sao khi đun nóng glucose với xanh methylen trong môi trường kiềm thì xanh methylen mất màu, nhưng khi để lạnh lại thì màu của xanh methylen lại quay trở lại?
Xin cảm ơn!(y)
 

qthanhlv

Member
Đầu tiên glucose hình thành enolate. Sau đó là phản ứng khử của enolate với methylene blue. Glucose bị oxi hóa thành gluconic acid, còn methylene blue bị khử thành leucomethylene blue không màu. Nếu có đủ oxygen, leucomethylene blue sẽ bị oxi hóa trở lại thành methylene blue, trả lại màu xanh ban đầu. Tăng lượng oxygen này bằng cách lắc dung dịch. Như bạn nói ở trên thì nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến độ hòa tan của oxygen.
 

Facebook

Top