What's new

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Nồng độ các chất tan trong một tế bào hồng cầu khoảng 2%. Đường saccarôzơ không thể đi qua màng, nhưng nước và urê thì qua được. Thẩm thấu làm cho tế bào hồng cầu co lại nhiều nhất khi ngập trong dung dịch nào sau đây?
A.Đường saccarôzơ ưu trương
B.Đường saccarôzơ nhược trương
C. urê nhược trương
D.urê ưu trương

Đáp án đúng là câu A mọi người có thể giải thích cho em được ko ạ?
 
hehe tự hỏi tự trả lời nhưng ko bit đúng ko =))
Dd saccarose ưu trương. chỉ có thể là nước đi ra mà saccarose không thể vào được, do đó nước ra nhiều nhất.
 

Facebook

Top