Bài tập xác suất trong sinh học

StevenLAM

Senior Member
Các anh em ai biết làm giúp giùm mình bài này với, dạng mới nên chưa biết cách làm:
Giả sử ở một quần thể cân bằng Hardy Weinberg có:
Tần sồ nhóm máu A=0,4
Tần số nhóm máu B=0,27
Tần số nhóm máu AB=0,24
Tần số nhóm máu O=0,09
Hãy tính xác suất để sinh ra 1 bé có KG BO từ bố có nhóm máu AB và mẹ có nhóm máu B (y)
 
Các anh em ai biết làm giúp giùm mình bài này với, dạng mới nên chưa biết cách làm:
Giả sử ở một quần thể cân bằng Hardy Weinberg có:
Tần sồ nhóm máu A=0,4
Tần số nhóm máu B=0,27
Tần số nhóm máu AB=0,24
Tần số nhóm máu O=0,09
Hãy tính xác suất để sinh ra 1 bé có KG BO từ bố có nhóm máu AB và mẹ có nhóm máu B (y)

Lâu rồi mình hk nhớ lắm nha:
Bố máu AB và mẹ máu B để sinh con có KG BO thì mẹ phải có KG BO.
XS mẹ có KG BO trong là (chỉ xét trong người máu B nhé):
(2 x 0,27 x 0,09) / (0,27^2 + 2 x 0,27 x 0,09) = 2/5
XS sinh một đứa bé máu BO là 2/5 x 0,24 x 1/4 = 2,4%
 
Lâu rồi mình hk nhớ lắm nha:
Bố máu AB và mẹ máu B để sinh con có KG BO thì mẹ phải có KG BO.
XS mẹ có KG BO trong là (chỉ xét trong người máu B nhé):
(2 x 0,27 x 0,09) / (0,27^2 + 2 x 0,27 x 0,09) = 2/5
XS sinh một đứa bé máu BO là 2/5 x 0,24 x 1/4 = 2,4%
0,27 và 0,09 là tần số nhóm máu hay tần số alen đây?
 
Lâu rồi mình hk nhớ lắm nha:
Bố máu AB và mẹ máu B để sinh con có KG BO thì mẹ phải có KG BO.
XS mẹ có KG BO trong là (chỉ xét trong người máu B nhé):
(2 x 0,27 x 0,09) / (0,27^2 + 2 x 0,27 x 0,09) = 2/5
XS sinh một đứa bé máu BO là 2/5 x 0,24 x 1/4 = 2,4%


bạn này nhầm mấy dữ kiện kia là tần số alen rồi.Mình giải thế này ko biết đúng ko
gọi Io,Ia,Ib là tần số alen tương ứng. nhóm O = 0.09 -> Io = 0.3
Nhóm B = 0.27 -> Ib^2 + 2xIoxIb = 0.27
suy ra Ib = 0.3
tỷ lệ KG BO là : 2x0.3x0.3 = 0.18
xs mẹ có KG BO là ( trong số những ng nhóm B ) : (1/2).(0.18/0.27) = 1/3 suy ra Io ( trong ng mẹ ) = 1/6
bố có luôn là AB rồi -> Ib trong bố là 1/2
suy ra con có KG BO là 1/2x1/6 = 1/12
:)
 
Last edited:
Mình cũng chưa biết, đúng không nhưng dù sao cũng Tks, nói thiệt cô còn chưa dạy cái cân bằng di truyền nữa :sad:
 
bạn này nhầm mấy dữ kiện kia là tần số alen rồi.Mình giải thế này ko biết đúng ko
gọi Io,Ia,Ib là tần số alen tương ứng. nhóm O = 0.09 -> Io = 0.3
Nhóm B = 0.27 -> Ib^2 + 2xIoxIb = 0.27
suy ra Ib = 0.3
tỷ lệ KG BO là : 2x0.3x0.3 = 0.18
xs mẹ có KG BO là ( trong số những ng nhóm B ) : (1/2).(0.18/0.27) = 1/3 suy ra Io ( trong ng mẹ ) = 1/6
bố có luôn là AB rồi -> Ib trong bố là 1/2
suy ra con có KG BO là 1/2x1/6 = 1/12
:)
mà sao tính xs mẹ có KG BO lạ phải nhân 1/2 vậy
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,394
Messages
72,298
Members
56,169
Latest member
valikvatnyj
Back
Top