What's new

Động cơ giúp thực vật hút nước và vận chuyển nước trong cây

Động cơ giúp thực vật hút nước và vận chuyển nước trong cây là gì ạ? có giống động lực không?
(Nếu là động lực thì có: áp suất rễ, thoát hơi nước, lực liên kết giữa các phân tử nước)
 
Chào bạn!
Nếu nói về động cơ thì ta có hai loại là động cơ trên và động cơ dưới giúp cho cây vận chuyển nước từ rể lên phía trên. Động cơ dưới đó là áp suất rễ do thế nước phía rễ lớn hơn thế nước phía trên của thân cây. Động cơ trên là sự thoát hơi nước ở lá sẽ làm mất nước ở các tế bào lá làm cho cây tích cực vận chuyển nước từ rễ lên thân và lên lá để bù lượng nước mất đi.

Hy vọng giúp được bạn! (^^)
 

Facebook

Top