What's new

Sự phát triển của Tôm mở ra 1 cơ hội rất lớn cho những loài động vật sau này . Cơ hội đó là gì?

lehongcat

New member
Sự phát triển của Tôm mở ra 1 cơ hội rất lớn cho những loài động vật sau này . Vậy cơ hội đó là gì ? :please:
 

Facebook

Top