What's new

Tôi có 1 lý thuyết nói về sự hình thành và phát triển của Ý THỨC

đây là 1 vấn đề, 1 ẩn số chưa có lời giải và chúng ta vẫn tấn công vào nó nhưng ko có kết quả gì nhiều - sự phát hiện của tôi là 1 thành công lớn
tôi muốn hợp tác với 1 số người với mục tiêu phổ biến nó và hoàn thiện bàn luận nó
xin được giúp đỡ
 

voh5

Member
Bạn thử viết đề xuất để xin kinh phí nghiên cứu từ Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup đi! Có khi ý tưởng kinh phí này có thể giúp bạn trong việc hoàn thiện nghiên cứu về thuyết của bạn đấy!
 

Facebook

Top