What's new

giúp mình "vị trí của nghanh dây sống trong hệ thống động vật hiên biết và giải thích cơ sở khoa học của sự sắp xếp đó là gì"

k51sinhtbu

New member
ai giúp mình trả lời câu hổi này với, mình search trên mạng mà không thấy "vị trí của nghanh dây sống trong hệ thống động vật hiên biết và giải thích cơ sở khoa học của sự sắp xếp đó là gì":):)
 

orion8x

Member
Đó.... Kg phải là câu hỏi.... mà là 1 câu luận....
Đã là luận, thì phải tự đọc và viết, chả có ai làm sẵn đâu....
 

Facebook

Top