What's new

Tìm Z. Mọi người giúp mình với

Z là một acid chứa 41% oxy theo khối lượng, Z chỉ được tìm thấy trong lá của một vài loại cây mà không hề có trong tảo. Cả Z cũng như muối natri của nó đều vô cùng độc với các động vật có vú. Một mẫu 1 gram Z được đốt trong lượng dư oxy ở nhiệt độ cao tạo ra hỗn hợp sản phẩm gồm các khí không màu, trong có có một khí có khối lượng riêng là 1.43 g/L ở 34 độ C , 750 torr. Sục hỗn hợp khí này qua dung dịch nước vôi trong thu được 3.065g kết tủa trắng, cho tiếp bạc nitrate dư vào dung dịch thấy không xuất hiện kết tủa. Xác định acid Z
 

Facebook

Top